artykuł nr 1

Dane teleadresowe

Koleje Dolnośląskie

Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Kolejowa 2
59-220 Legnica

tel.:+48 76 850 65 11, fax:+48 76 855 33 02, e-mail:sekretariat@kolejedolnoslaskie.eu

Biuro Obsługi Klienta ul. Dworcowa 5, 59-220 Legnica, czynne codziennie w godz. 5.30 –  21:00 (Tel./faks: +48 76 753 51 22)
Kontakt w razie opóźnienia, odwołania, awarii pociągu tel.:+48 76 753 52 05

NIP: 691-240-25-76, REGON: 020674645,
KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000298575.
Konto Bankowe: Bank Zachodni WBK I O/Wrocław
13 1090 2398 0000 0001 0844 2244

Pokaż na mapie