artykuł nr 1

Rada Nadzorcza

  1. Artur Gulczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Dominik Kowalski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Karol Stasik - Członek Rady Nadzorczej