artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa pięciu nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z prawa opcji oraz sześciu nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych, nr postępowania KD/ZZP/U/37/2018

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 143.798 KB
SIWZ Instrukcja dla Wykonawców 12.368 MB
SIWZ Wzór Umowy Zadanie 1 1.321 MB
SIWZ Wzór Umowy Zadanie 2 1.327 MB
SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 1.238 MB
SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 2 1.231 MB
JEDZ Załącznik 3 do Instrukcji dla Wykonawców 126.769 KB
JEDZ Załącznik 3 do Instrukcji dla Wykonawców 88.069 KB
Formularz ofertowy w wersji do edycji 315.500 KB
Wyjaśnienia SIWZ z dnia 13.11.2018 39.059 MB
SIWZ Instrukcja dla Wykonawców z uwzględnieniem zmian z dnia 13.11.2018 14.129 MB
SIWZ Wzór Umowy Zadanie 1 z uwzględnieniem zmian 13.11.2018 1.303 MB
SIWZ Wzór Umowy Zadanie 2 z uwzględnieniem zmian 13.11.2018 1.310 MB
SIWZ Opis przemiotu zamówienia Zadanie 1 z uwzględnieniem zmian 13.11.2018 1.252 MB
SIWZ Opis przemiotu zamówienia Zadanie 2 z uwzględnieniem zmian 13.11.2018 1.209 MB
Sprostowanie ogłoszenia przesłane do publikacji w dniu 13.11.2018 86.130 KB
Formularz ofertowy w wersji do edycji 13.11.2018 31.620 KB
Sprostowanie ogłoszenia_opublikowane 84.506 KB
Zmiana SIWZ z dnia 27.11.2018 r.oraz informacja o zmianie ogłoszenia 1,004.871 KB
SIWZ Instrukcja dla Wykonawców uwzględniająca zmiany z dnia 27.11.2018 r. 14.156 MB
SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 uwzględniający zmiany z dnia 27.11.2018 729.654 KB
Sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji w dniu 27.11.2018 72.188 KB
Informacja z otwarcia ofert 749.810 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 1.420 MB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa pięciu
nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z prawa opcji oraz sześciu nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych .
Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 144.233 KB
SIWZ Instrukcja dla Wykonawców 13.068 MB
SIWZ Wzór Umowy Zadanie 1 1.804 MB
SIWZ Wzór Umowy Zadanie 2 1.785 MB
SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 1.364 MB
SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 2 1.280 MB
JEDZ Załącznik 4 do Instrukcji dla Wykonawców 88.370 KB
JEDZ Załącznik 4 do Instrukcji dla Wykonawców 124.574 KB
Instrukcja wypełniania JEDZ 1.128 MB
Formularz ofertowy w wersji do edycji 228.500 KB
Zmiana SIWZ z dnia 01.08.2018 r. oraz informacja o zmianie ogłoszenia 1.062 MB
SIWZ Instrukcja dla Wykonawców tekst jedn. uwzględniający zmiany z dnia 01.08.2018 r. 12.746 MB
Zmiana ogłoszenia przekazana do Dz.U.U.E. w dniu 01.08.2018 r. 79.931 KB
Wyjaśnienia SIWZ z dnia 02.08.2018 r. 7.333 MB
SIWZ Instrukcja dla Wykonawców tekst jedn. uwzględniający zmiany z dnia 02.08.2018 r. 12.712 MB
SIWZ Wzór umowy dla Zadania 1 tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 02.08.2018 r. 473.713 KB
SIWZ Wzór umowy dla Zadania 2 tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 02.08.2018 r. 454.090 KB
Formularz ofertowy w wersji do edycji po zmianach z dnia 02.08.2018 r. 228.500 KB
Zmiana ogłoszenia przekazana do Dz.U.U.E. w dniu 01.08.2018 r.- opublikowana 77.460 KB
Wyjaśnienia SIWZ z dnia 10.08.2018 r. 17.581 MB
SIWZ Wzór umowy dla Zadania 1 tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 10.08.2018 r. 21.087 MB
SIWZ Wzór umowy dla Zadania 2 tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 10.08.2018 r. 21.348 MB
SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 10.08.2018 50.057 MB
SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 10.08.2018 47.810 MB
Informacja z otwarcia ofert 705.035 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 498.971 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa dwóch dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AKD-1937 wraz z pracami dodatkowymi.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE.

artykuł nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3 elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AL-1542.

artykuł nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 i P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31 WE.