artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług dowozu drużyn pociągowych na rzecz Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 11 ust. 5 w zw. z art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst jedn. ze zm.).

Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy.

 

 

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 68.460 KB
SIWZ KD AZ 48 2011 6.502 MB
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług dowozu drużyn pociągowych na rzecz Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 11 ust. 5 w zw. z art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 133 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst jedn. ze zm.).

Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy.

 

 

artykuł nr 5

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „podprogowego” zgodnie z postanowieniami określonymi w załączonej Instrukcji na dostawę ubioru służbowego – mundurowego oraz wyposażenia służbowego dla pracowników Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy.

 

Załączniki:
Instrukcja mundury 15.266 MB
Informacja - nowy termin 341.623 KB
Wybór oferty 399.779 KB
artykuł nr 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna  siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 11 ust. 5 w zw. z art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst jedn. ze zm.) na świadczenie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika kolejowego w ruchu krajowym.

Za zainteresowanie procedurą przetargową z góry dziękujemy.  

artykuł nr 7

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Wykonując wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 czerwca 2011r., sygn. akt. KIO 1278/11, Zamawiający Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę  pięciu fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst jedn. ze zm.).

 

 

 

 

obrazek
Załączniki:
Wybór oferty najkorzystniejszej 1.153 MB
artykuł nr 8

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Zamawiający Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne sektorowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego do autobusów szynowych. Za zainteresowanie przedmiotową procedurą przetargową z góry serdecznie dziękujemy.

artykuł nr 9

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na dostawę pięciu fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) zgodnie z załączoną poniżej informacją.

Załączniki:
Informacja o wyborze.pdf 905.614 KB
artykuł nr 10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Świadczenie usług transportowych na rzecz drużyn trakcyjnych i konduktorskich