artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

 Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania audyt zewnętrzny projektu pn. "Zakup sześciu nowych, trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych na potrzeby komunikacji miejskiej i podmiejskiej ".  

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

 Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania publicznego sektorowego powyżej "progów unijnych" w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest "Wykonanie obsługi technicznej poziomów utrzymania P3 i P4 pojazdów kolejowych będących w posiadaniu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A." 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

 Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą " Usługa grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Kolei Dolnośląskich S.A.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

  Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn.: „Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych oraz naklejek na pojazdach zakupionych w ramach projektu zakup sześciu nowych, trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych na potrzeby komunikacji miejskiej i podmiejskiej”.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

 Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest "Dostawa terminali mobilnych i kas stacjonarnych dla Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.".

artykuł nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest "Dostawa nakładek stykowych węglowych ADD (z systemem powietrznym) do odbieraków prądu 160 EC do Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych 36WEa".

artykuł nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu

 Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn.: Spacer wirtualny po pojazdach/pojeździe zakupionych/ym w ramach projektu zakup sześciu nowych, trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych na potrzeby komunikacji miejskiej i podmiejskiej”.

artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego powyzej "progów unijnych" w trybie negocjacji z ogłoszeniem na świadczenie usługi ubezpieczenia casco pojazdów szynowych. 

artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania publicznego sektorowego powyzej "progów unijnych" w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi ubezpieczenia komunikacyjnego, mienia i odpowiedzialności cywilnej. 

artykuł nr 10

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości  nie przekraczającej równowartości progów unijnych  na usługę pn.: Sprzedaż  biletów oraz udzielanie informacji w kasie biletowej Wałbrzych Miasto, zgodnie z warunkami określonymi w Instrukcji postępowania stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

artykuł nr 11

Badanie sprawozdania finansowego Spółki

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy działając na polecenie Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014
Załączniki:
Zaproszenie.pdf 230.767 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości nie przekraczającej równowartości progów unijnych na dostawę nakładek stykowych węglowych do odbieraków prądu 160 EC do Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w treści Instrukcji Postępowania stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

artykuł nr 13

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości nie przekraczającej równowartości progów unijnych na dostawę smaru LCF 101 do obrzeży kół pojazdów szynowych Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zgodnie z warunkami określonymi w Instrukcji postępowania stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

artykuł nr 14

Ogłoszenie o zamówieniu

Rozstrzygnięcie odwołania

artykuł nr 15

Instrukcja postępowania

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości   nie przekraczającej równowartości progów unijnych  na usługę pn.: Sprzedaż  biletów oraz udzielanie informacji w kasie biletowej w Bolesławcu, zgodnie z warunkami określonymi w Instrukcji postępowania stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:
Instrukcja postępowania.pdf 12.112 MB
Unieważnienie 243.271 KB
artykuł nr 16

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego w Spółce

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego w Spółce, zgodnie z załączonym regulaminem konkursu. Za udział w przedmiotowej procedurze wszystkim zainteresowanym z góry serdecznie dziękujemy. 

artykuł nr 17

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości nie przekraczającej równowartości progów unijnych  na usługę pn.:
Sprzedaż  biletów oraz udzielanie informacji w kasie biletowej w Bolesławcu, zgodnie z warunkami określonymi w Instrukcji postępowania stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

artykuł nr 18

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości nie przekraczającej równowartości progów unijnych na dostawę okładzin hamulcowych do taboru Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zgodnie z warunkami określonymi w Instrukcji postępowania stanowiącej załacznik do niniejszego ogłoszenia.

artykuł nr 19

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego           o wartości nie przekraczającej równowartości progów unijnych na dostawę olejów , smarów i innych płynów eksploatacyjnych do autobusów szynowych Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zgodnie                 z warunkami określonymi w Instrukcji przedmiotowego postępowania. 

artykuł nr 20

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający Spółka działajaca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości nie przekraczającej równowartości progów unijnych na dostawę odzieży identyfikującej, odzieży roboczej i ochronnej, obuwia dla uprawnionych pracowników Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zgodnie z warunkami określonymi Instrukcji przedmiotowego postępowania. 

Załączniki:
Instrukcja postępowania 28.911 MB
Informacja o wyborze 1.370 MB
artykuł nr 21

Ogłoszenie o zamówieniu

 Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907) na dostawę samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zgodnie z załączoną dokumentacją.

artykuł nr 22

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości nie przekraczającej równowartości progów unijnych na świadczenie usług rewidenckich dotyczących taboru Spółki. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania zostały określone w treści Instrukcji stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:
Instrukcja postępowania 11.277 MB
Unieważnienie postępowania 780.471 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usługi dowozu drużyn pociągowych zgodnie z poniższą Instrukcją Postępowania.

Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy.
 

artykuł nr 24

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907) na dostawę samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zgodnie z załączoną dokumentacją.