Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Opracowanie kompletnego Wniosku o dofinansowanie projektu, którego przedmiotem będzie zakup 13 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektryc...

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego pn. "Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3 elektrycznych zespołów trakcyjnych 31WE i 36WEa".

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

   Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia  na realizację zadania pn. Działania promocyjne w ramach realizacji projektu pn."Dojazdowe Koleje Dolnośląskie - zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej"  zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

   Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia  na realizację zadania pn.  Działania promocyjne w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez budowę systemu dynamicznej interaktywnej informacji pasażerskiej oraz zakup czterech sztuk nowych, dwuczłonowych Spalinowych Zespołów Trakcyjnych" zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

  Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia  na realizację zadania audyt zewnętrzny projektu pn. "Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez budowę systemu dynamicznej interaktywnej informacji pasażerskiej oraz zakup czterech sztuk nowych, dwuczłonowych Spalinowych Zespołów Trakcyjnych" zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

artykuł nr 6

Badanie sprawozdania finansowego Spółki

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy działając na polecenie Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Załączniki:
Zaproszenie 261.381 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu

 Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn." Dostawa czterech sztuk nowych, dwuczłonowych Spalinowych Zespołów Trakcyjnych" w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez rozbudowę systemu dynamicznej interaktywnej informacji pasażerskiej oraz zakup czterech sztuk nowych, dwuczłonowych Spalinowych Zespołów Trakcyjnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013"  

artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Udzielenie kredytu bankowego w związku z realizacją projektu pn. "Dojazdowe Koleje Dolnośląskie - zakup taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego w aglomeracji wrocławskiej".