artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa pięciu
nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z prawa opcji oraz sześciu nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych .
Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane144.233 KB
SIWZ Instrukcja dla Wykonawców13.068 MB
SIWZ Wzór Umowy Zadanie 11.804 MB
SIWZ Wzór Umowy Zadanie 21.785 MB
SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 11.364 MB
SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 21.280 MB
JEDZ Załącznik 4 do Instrukcji dla Wykonawców88.370 KB
JEDZ Załącznik 4 do Instrukcji dla Wykonawców124.574 KB
Instrukcja wypełniania JEDZ1.128 MB
Formularz ofertowy w wersji do edycji228.500 KB
Zmiana SIWZ z dnia 01.08.2018 r. oraz informacja o zmianie ogłoszenia1.062 MB
SIWZ Instrukcja dla Wykonawców tekst jedn. uwzględniający zmiany z dnia 01.08.2018 r.12.746 MB
Zmiana ogłoszenia przekazana do Dz.U.U.E. w dniu 01.08.2018 r.79.931 KB
Wyjaśnienia SIWZ z dnia 02.08.2018 r.7.333 MB
SIWZ Instrukcja dla Wykonawców tekst jedn. uwzględniający zmiany z dnia 02.08.2018 r.12.712 MB
SIWZ Wzór umowy dla Zadania 1 tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 02.08.2018 r.473.713 KB
SIWZ Wzór umowy dla Zadania 2 tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 02.08.2018 r.454.090 KB
Formularz ofertowy w wersji do edycji po zmianach z dnia 02.08.2018 r.228.500 KB
Zmiana ogłoszenia przekazana do Dz.U.U.E. w dniu 01.08.2018 r.- opublikowana77.460 KB
Wyjaśnienia SIWZ z dnia 10.08.2018 r.17.581 MB
SIWZ Wzór umowy dla Zadania 1 tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 10.08.2018 r.21.087 MB
SIWZ Wzór umowy dla Zadania 2 tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 10.08.2018 r.21.348 MB
SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 10.08.201850.057 MB
SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 10.08.201847.810 MB
Informacja z otwarcia ofert705.035 KB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania498.971 KB