Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Zamówienia - rok 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 i P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE.

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-12-13 09:53

2. Zamówienia - rok 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wymiana kół monoblokowych w autobusach szynowych serii SA134 i SA135 wraz z wymianą tarcz hamulcowych."

Utworzony: 2017-12-08 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 10:37

3. Zamówienia - rok 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi w autobusach szynowych SA134-006, SA134-007, SA135-001, SA135-002.

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 09:37

4. Zamówienia - rok 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wymiana kół monoblokowych w sześciu elektrycznych zespołach trakcyjnych 36WEa".

Utworzony: 2017-10-09 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 12:36

5. Zamówienia - rok 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Spółka działająca pod nazwą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn."Przeprowadzenie medialnej kampanii reklamowej na terenie Dolnego Śląska w ramach realizacji projektu "Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjny...

Utworzony: 2017-10-27 | Zmodyfikowany: 2017-11-21 14:57

6. Zamówienia - rok 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wymiana kół monoblokowych w autobusach szynowych serii SA134 i SA135 wraz z wymianą tarcz hamulcowych."

Utworzony: 2017-10-09 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 13:47

7. Zamówienia - rok 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AL-1501 wraz z pracami dodatkowymi

Utworzony: 2017-09-14 | Zmodyfikowany: 2017-11-09 11:38

8. Zamówienia - rok 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod nazwą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn."Przygotowanie, organizacja, prowadzenie i promocja dwudniowej konferencji w ramach projektu "Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych"

Utworzony: 2017-09-25 | Zmodyfikowany: 2017-10-18 13:51

9. Zamówienia - rok 2017

Badanie sprawozdania finansowego Spółki

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy na polecenie Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie jednostkowego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz przeprowadzenie jednostkowego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

Utworzony: 2017-09-12 | Zmodyfikowany: 2017-09-12 15:02

10. Zamówienia - rok 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Spółka działająca pod nazwą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Organizacja i przeprowadzenie eventów promocyjnych projektu "Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych"

Utworzony: 2017-08-08 | Zmodyfikowany: 2017-09-01 15:17

11. Zamówienia - rok 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie przeglądu P5 wraz z pracami dodatkowymi na pojazdach typu 212M serii SA109 o numerach SA109-003 oraz SA109-004.

Utworzony: 2017-07-05 | Zmodyfikowany: 2017-08-29 11:41

12. Zamówienia - rok 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Spółka działająca pod nazwą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn."Dostawa tablic pamiątkowych, naklejek na dokumentację, sprzęt oraz pojazdy zakupione w ramach realizacji projektu "Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespo...

Utworzony: 2017-08-08 | Zmodyfikowany: 2017-08-24 12:27

13. Zamówienia - rok 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Spółka działająca pod nazwą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn." Realizacja filmu, spotu reklamowego oraz sesji zdjęciowej pojazdów zakupionych przez Koleje Dolnośląskie S.A. w ramach realizacji projektu"Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych, pięcioczłon...

Utworzony: 2017-06-29 | Zmodyfikowany: 2017-07-18 11:13

14. Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości

Raporty roczne

Utworzony: 2016-06-30 | Zmodyfikowany: 2017-06-27 10:32

15. Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości

Sprawozdania z realizacji norm jakości obsługi

Utworzony: 2013-07-17 | Zmodyfikowany: 2017-06-26 15:28

16. Zamówienia - rok 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3 elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AL-1938.

Utworzony: 2017-02-17 | Zmodyfikowany: 2017-04-11 13:54

17. Majątek

Majątek

Wysokość kapitału zakładowego: 117 060 000,00 zł (sto siedemnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych) w całości wpłacony.

Utworzony: 2010-04-08 | Zmodyfikowany: 2017-04-10 10:36

18. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Artur Gulczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Dominik Kowalski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Karol Stasik - Członek Rady Nadzorczej

Utworzony: 2010-04-07 | Zmodyfikowany: 2017-04-04 11:30

19. Zamówienia - rok 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 autobusów szynowych SA134-003, SA134-004, SA134-005, SA135-003.

Utworzony: 2017-01-09 | Zmodyfikowany: 2017-03-09 12:45

20. Zamówienia - rok 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiajacy, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3-2 autobusów szynowych SA 135-004 i SA 135-006.

Utworzony: 2017-01-09 | Zmodyfikowany: 2017-03-09 12:40