Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Zamówienia - rok 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie przeglądu P5 wraz z pracami dodatkowymi na pojazdach typu 212M serii SA109 o numerach SA109-003 oraz SA109-004.

Utworzony: 2017-07-05 | Zmodyfikowany: 2017-08-18 08:41

2. Zamówienia - rok 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Spółka działająca pod nazwą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn."Dostawa tablic pamiątkowych, naklejek na dokumentację, sprzęt oraz pojazdy zakupione w ramach realizacji projektu "Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespo...

Utworzony: 2017-08-08 | Zmodyfikowany: 2017-08-08 14:46

3. Zamówienia - rok 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Spółka działająca pod nazwą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Organizacja i przeprowadzenie eventów promocyjnych projektu "Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych"

Utworzony: 2017-08-08 | Zmodyfikowany: 2017-08-08 14:36

4. Zamówienia - rok 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Spółka działająca pod nazwą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn." Realizacja filmu, spotu reklamowego oraz sesji zdjęciowej pojazdów zakupionych przez Koleje Dolnośląskie S.A. w ramach realizacji projektu"Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych, pięcioczłon...

Utworzony: 2017-06-29 | Zmodyfikowany: 2017-07-18 11:13

5. Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości

Raporty roczne

Utworzony: 2016-06-30 | Zmodyfikowany: 2017-06-27 10:32

6. Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości

Sprawozdania z realizacji norm jakości obsługi

Utworzony: 2013-07-17 | Zmodyfikowany: 2017-06-26 15:28

7. Zamówienia - rok 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3 elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AL-1938.

Utworzony: 2017-02-17 | Zmodyfikowany: 2017-04-11 13:54

8. Majątek

Majątek

Wysokość kapitału zakładowego: 117 060 000,00 zł (sto siedemnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych) w całości wpłacony.

Utworzony: 2010-04-08 | Zmodyfikowany: 2017-04-10 10:36

9. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Artur Gulczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Dominik Kowalski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Karol Stasik - Członek Rady Nadzorczej

Utworzony: 2010-04-07 | Zmodyfikowany: 2017-04-04 11:30

10. Zamówienia - rok 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 autobusów szynowych SA134-003, SA134-004, SA134-005, SA135-003.

Utworzony: 2017-01-09 | Zmodyfikowany: 2017-03-09 12:45

11. Zamówienia - rok 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiajacy, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3-2 autobusów szynowych SA 135-004 i SA 135-006.

Utworzony: 2017-01-09 | Zmodyfikowany: 2017-03-09 12:40

12. Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

Postępowania przeprowadzane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A., dla których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy Pzp są umieszczane na Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem: https://kd.eb2b.com.pl/auction/auction Zamówienia przeprowadzane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych są umieszczane na stronie BIP z podziałem na lata.

Utworzony: 2017-03-01 | Zmodyfikowany: 2017-03-01 08:15

13. Zarząd

Zarząd

Piotr Rachwalski - Prezes Zarządu Dionizy Cezary Pacamaj - Wiceprezes Zarządu Piotr Malepszak - Wiceprezes Zarządu Tel. +48 76 850 65 11 E-mail: sekretariat@kolejedolnoslaskie.eu

Utworzony: 2010-04-07 | Zmodyfikowany: 2017-01-31 08:45

14. Zamówienia - rok 2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod nazwą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dzierżawa 8 stacjonarnych automatów biletowych do sprzdaży biletów w formie papierowej wg taryfy Kolei Dolnośląskich S.A."

Utworzony: 2016-11-16 | Zmodyfikowany: 2016-12-30 14:51

15. Zamówienia - rok 2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Usługi ubezpieczeniowe dla Kolei Dolnośląskich S.A."

Utworzony: 2016-10-12 | Zmodyfikowany: 2016-12-19 15:51

16. Zamówienia - rok 2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Dostawa jedenastu nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach realizacji projektu pod nazwą "Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych pięcioczłonowych elektryczny...

Utworzony: 2016-10-10 | Zmodyfikowany: 2016-11-29 14:15

17. Zamówienia - rok 2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa hali do obsługi autobusów szynowych dla Kolei Dolnośląskich S.A"

Utworzony: 2016-09-01 | Zmodyfikowany: 2016-10-14 15:02

18. Zamówienia - rok 2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego EN57-1703”.

Utworzony: 2016-08-08 | Zmodyfikowany: 2016-09-30 10:12

19. Redakcja Biuletynu

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Katarzyna Odrowska - nadzór techniczny i merytoryczny e-mail: katarzyna.odrowska@kolejedolnoslaskie.eu tel. 76 850 65 11 fax 76 855-33-02

Utworzony: 2010-03-26 | Zmodyfikowany: 2016-09-30 10:08

20. Zamówienia - rok 2016

Badanie sprawozdania finansowego Spółki

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy na polecenie Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

Utworzony: 2016-09-15 | Zmodyfikowany: 2016-09-15 14:24