Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

1. Dominik Kowalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Ryszard Zubko - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3. Sebastian Kącki - Członek Rady Nadzorczej 4. Jarosław Kowalski - Członek Rady Nadzorczej 5. Piotr Czyż - Członek Rady Nadzorczej

Utworzony: 2010-04-07 | Zmodyfikowany: 2019-01-11 09:08

2. Zarząd

Zarząd

Damian Stawikowski - Prezes Zarządu Witold Lech Idczak - Wiceprezes Zarządu Wojciech Zdanowski - Wiceprezes Zarządu Tel. +48 76 850 65 11 E-mail: biuro.zarzadu@kolejedolnoslaskie.eu

Utworzony: 2010-04-07 | Zmodyfikowany: 2019-01-09 12:18

3. Zamówienia - rok 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa pięciu nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z prawa opcji oraz sześciu nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych, nr postępowania KD/ZZP/U/37/2018

Utworzony: 2018-10-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-04 14:07

4. Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Koleje Dolnośląskie S.A. ul. Kolejowa 2 59-220 Legnica tel.: +48 76 753 61 00 e-mail:biuro.zarzadu@kolejedolnoslaskie.eu NIP: 691-240-25-76, REGON: 020674645, KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000298575; Wysokość kapitału zakładowego: 117 060 000 (sto siedemnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych) w całości wpłacony Pokaż na mapie

Utworzony: 2010-03-26 | Zmodyfikowany: 2018-11-27 09:21

5. Zamówienia - rok 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa pięciu nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z prawa opcji oraz sześciu nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych .

Utworzony: 2018-07-18 | Zmodyfikowany: 2018-09-25 13:08

6. Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości

Raporty roczne

Utworzony: 2016-06-30 | Zmodyfikowany: 2018-08-21 12:20

7. Redakcja Biuletynu

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Karolina Borkowska - nadzór techniczny i merytoryczny e-mail: karolina.borkowska@kolejedolnoslaskie.eu tel. +48 783 807 871

Utworzony: 2010-03-26 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 13:48

8. Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości

Sprawozdania z realizacji norm jakości obsługi

Utworzony: 2013-07-17 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 13:36

9. Zamówienia - rok 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE.

Utworzony: 2018-02-22 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 13:23

10. Zamówienia - rok 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AKD-1937 wraz z pracami dodatkowymi.

Utworzony: 2018-03-07 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 10:37

11. Sprzedaż ruchomości i nieruchomości

Ogłoszenie

Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż autobusów szynowych typu 212M, serii SA109.

Utworzony: 2018-04-26 | Zmodyfikowany: 2018-05-18 09:30

12. Zamówienia - rok 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa dwóch dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych.

Utworzony: 2018-03-08 | Zmodyfikowany: 2018-05-08 10:44

13. Sprzedaż ruchomości i nieruchomości

Ogłoszenie

Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż autobusów szynowych typu 212M, serii SA109.

Utworzony: 2018-03-16 | Zmodyfikowany: 2018-04-13 10:07

14. Zamówienia - rok 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3 elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AL-1542.

Utworzony: 2018-02-09 | Zmodyfikowany: 2018-04-05 09:34

15. Sprzedaż ruchomości i nieruchomości

Ogłoszenie

Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Legnicy, przy ul. Hutników 3, dz. nr 299, obręb ewidencyjny Tarninów.

Utworzony: 2018-02-27 | Zmodyfikowany: 2018-03-21 09:26

16. Zamówienia - rok 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 i P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31 WE.

Utworzony: 2018-01-19 | Zmodyfikowany: 2018-02-19 10:10

17. Zamówienia - rok 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wymiana kół monoblokowych w autobusach szynowych serii SA134 i SA135 wraz z wymianą tarcz hamulcowych."

Utworzony: 2017-12-08 | Zmodyfikowany: 2018-01-31 14:22

18. Zamówienia - rok 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 wraz z pracami dodatkowymi w autobusach szynowych SA134-006, SA134-007, SA135-001, SA135-002.

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2018-01-09 13:14

19. Zamówienia - rok 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/1 i P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE.

Utworzony: 2017-11-13 | Zmodyfikowany: 2017-12-29 10:22

20. Zamówienia - rok 2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wymiana kół monoblokowych w sześciu elektrycznych zespołach trakcyjnych 36WEa".

Utworzony: 2017-10-09 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 12:36