Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-03-31 11:08
Dział: Inne > Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z realizacji norm jakości obsługi
Wykonanie: Łukasz Chorzelewski
2. Data: 2020-01-20 14:44
Dział: Inne > Dialog techniczny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A.
Wykonanie: Marta Ostrowska
3. Data: 2019-11-08 14:30
Dział: Inne > Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Sylwia Pabian
4. Data: 2019-09-19 15:09
Dział: Inne > Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Marta Ostrowska
5. Data: 2019-09-19 15:07
Dział: Inne > Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie
Wykonanie: Marta Ostrowska
6. Data: 2019-06-13 14:56
Dział: Inne > Dialog techniczny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A.
Wykonanie: Anna Cierniak
7. Data: 2019-06-10 10:31
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia o przetargach > Zamówienia - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o dialogu technicznym na dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz nowych spalinowych zespołów trakcyjnych
Wykonanie: Anna Cierniak
8. Data: 2019-06-10 10:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia o przetargach > Zamówienia - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o dialogu technicznym na dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz nowych spalinowych zespołów trakcyjnych
Wykonanie: Anna Cierniak
9. Data: 2019-06-10 10:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia o przetargach > Zamówienia - rok 2019 >
Opis zmian: usunięcie artykułu: Ogłoszenie o dialogu technicznym na dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz nowych spalinowych zespołów trakcyjnych
Wykonanie: Anna Cierniak
10. Data: 2019-06-10 10:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia o przetargach > Zamówienia - rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o dialogu technicznym na dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz nowych spalinowych zespołów trakcyjnych
Wykonanie: Anna Cierniak