Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN559703
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ55788
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 55788
   Dane teleadresowe 7978
   Przedmiot działania 4728
Struktura Organizacyjna
   Rada Nadzorcza 6055
   Zarząd 11315
   Administracja 7404
   Sekretariat 5147
Akty Prawne
   Uchwała 3737
   Status Przewoźnika 3935
   Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa cz. A i B 3176
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 24539
     Zamówienia - rok 2019 22449
     Zamówienia - rok 2018 47288
     Zamówienia - rok 2017 38327
     Zamówienia - rok 2016 57486
     Zamówienia - rok 2015 49342
     Zamówienia - rok 2014 54364
     Zamówienia - rok 2013 22434
     Zamówienia - rok 2012 67905
     Zamówienia - rok 2011 11150
     Zamówienia - rok 2010 13759
Inne
   Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 4374
   Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości 16317
   Majątek 5073
   Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 263
   Sprzedaż ruchomości i nieruchomości 5545
   Dostęp do informacji publicznej 3912
   Dialog techniczny 1996
   Redakcja Biuletynu 3917