Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN551232
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ55043
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 55043
   Dane teleadresowe 7885
   Przedmiot działania 4687
Struktura Organizacyjna
   Rada Nadzorcza 5988
   Zarząd 11214
   Administracja 7295
   Sekretariat 5060
Akty Prawne
   Uchwała 3697
   Status Przewoźnika 3898
   Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa cz. A i B 3134
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 23421
     Zamówienia - rok 2019 20793
     Zamówienia - rok 2018 46341
     Zamówienia - rok 2017 38270
     Zamówienia - rok 2016 56853
     Zamówienia - rok 2015 48750
     Zamówienia - rok 2014 53950
     Zamówienia - rok 2013 22382
     Zamówienia - rok 2012 67499
     Zamówienia - rok 2011 11113
     Zamówienia - rok 2010 13692
Inne
   Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 4328
   Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości 16020
   Majątek 5017
   Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 199
   Sprzedaż ruchomości i nieruchomości 5328
   Dostęp do informacji publicznej 3854
   Dialog techniczny 1652
   Redakcja Biuletynu 3869