Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN520880
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ52685
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 52685
   Dane teleadresowe 7496
   Przedmiot działania 4519
Struktura Organizacyjna
   Rada Nadzorcza 5730
   Zarząd 10876
   Administracja 6826
   Sekretariat 4775
Akty Prawne
   Uchwała 3537
   Status Przewoźnika 3722
   Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa cz. A i B 3014
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 19780
     Zamówienia - rok 2019 12817
     Zamówienia - rok 2018 43414
     Zamówienia - rok 2017 37968
     Zamówienia - rok 2016 54906
     Zamówienia - rok 2015 46787
     Zamówienia - rok 2014 52473
     Zamówienia - rok 2013 22215
     Zamówienia - rok 2012 66021
     Zamówienia - rok 2011 10984
     Zamówienia - rok 2010 13593
Inne
   Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 4123
   Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości 15004
   Majątek 4875
   Sprzedaż ruchomości i nieruchomości 4337
   Dostęp do informacji publicznej 3694
   Dialog techniczny 1002
   Redakcja Biuletynu 3707