Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN533126
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ53627
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 53627
   Dane teleadresowe 7664
   Przedmiot działania 4581
Struktura Organizacyjna
   Rada Nadzorcza 5829
   Zarząd 11018
   Administracja 7011
   Sekretariat 4880
Akty Prawne
   Uchwała 3597
   Status Przewoźnika 3806
   Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa cz. A i B 3057
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 21083
     Zamówienia - rok 2019 16152
     Zamówienia - rok 2018 44668
     Zamówienia - rok 2017 38105
     Zamówienia - rok 2016 55759
     Zamówienia - rok 2015 47601
     Zamówienia - rok 2014 53105
     Zamówienia - rok 2013 22258
     Zamówienia - rok 2012 66658
     Zamówienia - rok 2011 11029
     Zamówienia - rok 2010 13617
Inne
   Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 4214
   Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości 15334
   Majątek 4924
   Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 89
   Sprzedaż ruchomości i nieruchomości 4697
   Dostęp do informacji publicznej 3746
   Dialog techniczny 1244
   Redakcja Biuletynu 3773