Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN355266
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ37935
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 37935
   Dane teleadresowe 5993
   Przedmiot działania 3759
Struktura Organizacyjna
   Rada Nadzorcza 4790
   Zarząd 9550
   Administracja 5348
   Sekretariat 3899
Akty Prawne
   Uchwała 3071
   Status Przewoźnika 2963
   Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa cz. A i B 2495
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 2912
     Zamówienia - rok 2017 17750
     Zamówienia - rok 2016 44039
     Zamówienia - rok 2015 37527
     Zamówienia - rok 2014 45585
     Zamówienia - rok 2013 20493
     Zamówienia - rok 2012 58920
     Zamówienia - rok 2011 10466
     Zamówienia - rok 2010 13210
Inne
   Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 3555
   Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości 10533
   Majątek 4135
   Dostęp do informacji publicznej 3145
   Redakcja Biuletynu 3193