Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN444895
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ46240
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Podstawowe
   Strona Główna 46240
   Dane teleadresowe 6757
   Przedmiot działania 4228
Struktura Organizacyjna
   Rada Nadzorcza 5283
   Zarząd 10186
   Administracja 6014
   Sekretariat 4357
Akty Prawne
   Uchwała 3354
   Status Przewoźnika 3460
   Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa cz. A i B 2851
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 11424
     Zamówienia - rok 2018 21417
     Zamówienia - rok 2017 37246
     Zamówienia - rok 2016 50696
     Zamówienia - rok 2015 42481
     Zamówienia - rok 2014 49244
     Zamówienia - rok 2013 21173
     Zamówienia - rok 2012 62900
     Zamówienia - rok 2011 10771
     Zamówienia - rok 2010 13514
Inne
   Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego 3901
   Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości 13282
   Majątek 4583
   Sprzedaż ruchomości i nieruchomości 2554
   Dostęp do informacji publicznej 3477
   Redakcja Biuletynu 3502