artykuł nr 1

Dostawa nowych pasażerskich pojazdów wieloczłonowych z napędem własnym.