artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa pięciu nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z prawa opcji oraz sześciu nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych, nr postępowania KD/ZZP/U/37/2018

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa pięciu
nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z prawa opcji oraz sześciu nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych .
Załączniki:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania499 KB
Informacja z otwarcia ofert705 KB
SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 10.08.201848 MB
SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 10.08.201850 MB
SIWZ Wzór umowy dla Zadania 2 tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 10.08.2018 r.21 MB
SIWZ Wzór umowy dla Zadania 1 tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 10.08.2018 r.21 MB
Wyjaśnienia SIWZ z dnia 10.08.2018 r.18 MB
Zmiana ogłoszenia przekazana do Dz.U.U.E. w dniu 01.08.2018 r.- opublikowana77 KB
Formularz ofertowy w wersji do edycji po zmianach z dnia 02.08.2018 r.229 KB
SIWZ Wzór umowy dla Zadania 2 tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 02.08.2018 r.454 KB
SIWZ Wzór umowy dla Zadania 1 tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 02.08.2018 r.474 KB
SIWZ Instrukcja dla Wykonawców tekst jedn. uwzględniający zmiany z dnia 02.08.2018 r.13 MB
Wyjaśnienia SIWZ z dnia 02.08.2018 r.MB
Zmiana ogłoszenia przekazana do Dz.U.U.E. w dniu 01.08.2018 r.80 KB
SIWZ Instrukcja dla Wykonawców tekst jedn. uwzględniający zmiany z dnia 01.08.2018 r.13 MB
Zmiana SIWZ z dnia 01.08.2018 r. oraz informacja o zmianie ogłoszeniaMB
Formularz ofertowy w wersji do edycji229 KB
Instrukcja wypełniania JEDZMB
JEDZ Załącznik 4 do Instrukcji dla Wykonawców125 KB
JEDZ Załącznik 4 do Instrukcji dla Wykonawców88 KB
SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 2MB
SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1MB
SIWZ Wzór Umowy Zadanie 2MB
SIWZ Wzór Umowy Zadanie 1MB
SIWZ Instrukcja dla Wykonawców13 MB
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane144 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa dwóch dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AKD-1937 wraz z pracami dodatkowymi.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE.