artykuł nr 11

Ogłoszenie o zamówieniu

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Zamawiający Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi utrzymania w czystości taboru kolejowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 i nast. w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst jedn. ze zm.). Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy

obrazek
Ogłoszenie o zamówieniu
artykuł nr 12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamawiający - Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na świadczenie usługi wykonania przeglądów technicznych PU3 autobusów szynowych. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz 133 ust. 1 ustaw...
artykuł nr 13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Remont wraz z przebudową wnętrza istniejącego budynku magazynowo – biurowego” zgodnie z załączoną  SIWZ wraz z jej załącznikami.

Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy.

 

SIWZ-zalaczniki:

kolejedolnoslaskie.eu/przetargi/120517/SIWZ-zalaczniki.zip

artykuł nr 14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.


Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy.   

 

artykuł nr 15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usługi dowozu drużyn pociągowych zgodnie z poniższą Instrukcją Postępowania.

Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy.