Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne

Utworzony: 2020-07-15 | Zmodyfikowany: 2020-07-15 08:45

2. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

1. Jarosław Kowalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Ryszard Zubko - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3. Kazimierz Murawski - Członek Rady Nadzorczej 4. Jacek Zbigniew Sutryk - Członek Rady Nadzorczej 5. Piotr Czyż - Członek Rady Nadzorczej

Utworzony: 2010-04-07 | Zmodyfikowany: 2020-07-14 09:41

3. Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Koleje Dolnośląskie S.A. ul. Kolejowa 2 59-220 Legnica tel.: +48 76 850 65 11 e-mail:biuro.zarzadu@kolejedolnoslaskie.eu NIP: 691-240-25-76, REGON: 020674645, KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000298575; Wysokość kapitału zakładowego: 117 060 000 (sto siedemnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych) w całości wpłacony Pokaż na mapie

Utworzony: 2010-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-07-09 12:01

4. Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości

Raporty roczne

Utworzony: 2016-06-30 | Zmodyfikowany: 2020-07-06 13:49

5. Oferty pracy

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy - https://www.kolejedolnoslaskie.pl/kariera/

Utworzony: 2020-06-09 | Zmodyfikowany: 2020-06-09 11:59

6. Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

Zapraszamy do zapoznania się z przetargami ogłaszanymi przez Koleje Dolnośląskie S.A. Informujemy, iż wszystkie postępowania przetargowe według prawa zamówień publicznych prowadzone są na platformie zakupowej eB2B Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. - https://kd.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Utworzony: 2017-03-01 | Zmodyfikowany: 2020-06-04 14:06

7. Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Utworzony: 2010-04-07 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 10:31

8. Administracja

Administracja

Kontakt z mediami tel. +48 781 707 083 e-mail: biuro.prasowe@kolejedolnoslaskie.eu Księgowość tel. +48 76 850 77 69 Marketing tel. +48 782 122 222 e-mail: marketing@kolejedolnoslaskie.eu Zaopatrzenie tel. +48 76 850 77 62 Kadry tel. +48 76 850 77 73 Eksploatacja tel. +48 76 850 77 72

Utworzony: 2010-04-07 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 10:08

9. Redakcja Biuletynu

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Wiktoria Piórek - nadzór techniczny i merytoryczny e-mail: wiktoria.piorek@kolejedolnoslaskie.eu tel. +48 887 547 026

Utworzony: 2010-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 12:30

10. Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości

Sprawozdania z realizacji norm jakości obsługi

Utworzony: 2013-07-17 | Zmodyfikowany: 2020-03-31 11:07

11. Dialog techniczny

Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A.

Utworzony: 2019-05-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 14:42

12. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020

Ogłoszenie

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy działając w imieniu Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie jednostkowego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przeprowadzenie jednostkowego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

Utworzony: 2019-09-19 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 14:29

13. Zamówienia - rok 2019

Ogłoszenie o dialogu technicznym na dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnyc...

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym postępowanie na dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz nowych spalinowych zespołów trakcyjnych zostało zamieszczone w dniu 03.06.2019r. w zakładce "Inne" - http://www.kolejedolnoslaskie.4bip.pl/index.php?idg=6&id=105&x=20

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 10:31

14. Zamówienia - rok 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa pięciu nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z prawa opcji oraz sześciu nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych, nr postępowania KD/ZZP/U/37/2018

Utworzony: 2018-10-12 | Zmodyfikowany: 2019-04-29 16:23

15. Zamówienia - rok 2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju napędowego do autobusów szynowych do stacji paliw Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zlokalizowanych w Legnicy oraz we Wrocławiu, nr postępowania KD/ZZP/U/16/2019. Szczegóły postępowania znajdują się pod linkiem: https://kd.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/112356/dostawa-oleju-napedowego-do-autobusow-szynowy...

Utworzony: 2019-04-15 | Zmodyfikowany: 2019-04-15 11:19

16. Sekretariat

Biuro Zarządu

tel.: +48 76 850 65 11, fax: +48 76 855 33 02, e-mail: biuro.zarzadu@kolejedolnoslaskie.eu

Utworzony: 2010-04-07 | Zmodyfikowany: 2019-04-10 13:32

17. Zarząd

Zarząd

Damian Stawikowski - Prezes Zarządu Witold Lech Idczak - Wiceprezes Zarządu Wojciech Zdanowski - Wiceprezes Zarządu Tel. +48 76 850 65 11 E-mail: biuro.zarzadu@kolejedolnoslaskie.eu

Utworzony: 2010-04-07 | Zmodyfikowany: 2019-01-09 12:18

18. Zamówienia - rok 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa pięciu nowych, czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością skorzystania z prawa opcji oraz sześciu nowych, trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych .

Utworzony: 2018-07-18 | Zmodyfikowany: 2018-09-25 13:08

19. Zamówienia - rok 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P3/2 wraz z pracami dodatkowymi w elektrycznych zespołach trakcyjnych 31WE.

Utworzony: 2018-02-22 | Zmodyfikowany: 2018-05-24 13:23

20. Zamówienia - rok 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AKD-1937 wraz z pracami dodatkowymi.

Utworzony: 2018-03-07 | Zmodyfikowany: 2018-05-22 10:37