Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona Główna59038
   Dane teleadresowe8411
   Przedmiot działania4947
Struktura Organizacyjna
   Rada Nadzorcza6410
   Zarząd11831
   Administracja7910
   Sekretariat5657
Akty Prawne
   Uchwała3907
   Status Przewoźnika4078
   Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa cz. A i B3338
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach27602
     Zamówienia - rok 201929365
     Zamówienia - rok 201850675
     Zamówienia - rok 201738704
     Zamówienia - rok 201659964
     Zamówienia - rok 201551594
     Zamówienia - rok 201456011
     Zamówienia - rok 201322667
     Zamówienia - rok 201269496
     Zamówienia - rok 201111350
     Zamówienia - rok 201013921
Inne
   Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego4565
   Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości17906
   Majątek5328
   Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020515
   Sprzedaż ruchomości i nieruchomości6236
   Oferty pracy332
   Dialog techniczny2479
   Kontrole zewnętrzne 90
   Dostęp do informacji publicznej4189
   Redakcja Biuletynu4147
Łączna liczba odwiedzin:592663