artykuł nr 1

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021