artykuł nr 1


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisu art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst. jedn. ze zm.) na świadczenie usługi utrzymania w czystości taboru kolejowego. Za udział w procedurze przetargowej z góry serdecznie dziękujemy.

 

 

 

obrazek