artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

 Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego poniżej progów o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych na usługę pn.:

Sprzedaż  biletów oraz udzielanie informacji w kasie biletowej w Zgorzelcu