Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021

Utworzony: 2022-12-27 | Zmodyfikowany: 2024-01-02 09:34

2. Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022

Utworzony: 2023-12-21 | Zmodyfikowany: 2024-01-02 09:33

3. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy działając w im...

Utworzony: 2023-09-21 | Zmodyfikowany: 2023-11-29 14:06

4. Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości

Sprawozdania z realizacji norm jakości obsługi

Utworzony: 2013-07-17 | Zmodyfikowany: 2023-04-14 12:05

5. Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości

Raporty roczne

Utworzony: 2016-06-30 | Zmodyfikowany: 2022-12-27 13:09

6. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

1. Jarosław Kowalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Tomasz Kulczyński - Członek Rady Nadzorczej 3. Adam Babuśka - Członek Rady Nadzorczej 4. Łukasz Czech - Członek Rady Nadzorczej 5. Marcin Falkiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Utworzony: 2010-04-07 | Zmodyfikowany: 2022-08-24 14:48

7. Zamówienia - rok 2022

Zamówienia - rok 2022

Informujemy, iż wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według prawa zamówień publicznych prowadzone są na platformie zakupowej eB2B Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. pod adresem: https://kd.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Utworzony: 2022-05-06 | Zmodyfikowany: 2022-05-06 14:24

8. Zamówienia - rok 2021

Zamówienia - rok 2021

Informujemy, iż wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według prawa zamówień publicznych prowadzone są na platformie zakupowej eB2B Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. pod adresem: https://kd.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Utworzony: 2022-05-06 | Zmodyfikowany: 2022-05-06 14:23

9. Zamówienia - rok 2020

Zamówienia - rok 2020

Informujemy, iż wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według prawa zamówień publicznych prowadzone są na platformie zakupowej eB2B Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. pod adresem: https://kd.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Utworzony: 2022-05-06 | Zmodyfikowany: 2022-05-06 14:22

10. Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

Zapraszamy do zapoznania się z przetargami ogłaszanymi przez Koleje Dolnośląskie S.A. Informujemy, iż wszystkie postępowania przetargowe według prawa zamówień publicznych prowadzone są na platformie zakupowej eB2B Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. https://kd.eb2b.com.pl/open-auctions.html?

Utworzony: 2017-03-01 | Zmodyfikowany: 2022-04-05 10:06

11. Oferty pracy

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy - https://kolejedolnoslaskie.pl/kariera/

Utworzony: 2020-06-09 | Zmodyfikowany: 2022-04-04 10:51

12. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022

Ogłoszenie

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy działając w imieniu Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie jednostkowego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz przeprowadzenie jednostkowego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

Utworzony: 2021-09-21 | Zmodyfikowany: 2021-11-09 12:25

13. Administracja

Administracja

Kontakt z mediami tel. +48 781 707 083 e-mail: biuro.prasowe@kolejedolnoslaskie.eu Marketing e-mail: marketing@kolejedolnoslaskie.eu Księgowość tel. +48 76 850 77 69 Zaopatrzenie tel. +48 76 850 77 62 Kadry tel. +48 76 850 77 73 Eksploatacja tel. +48 76 850 77 72

Utworzony: 2010-04-07 | Zmodyfikowany: 2021-05-14 11:23

14. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Utworzony: 2021-03-31 | Zmodyfikowany: 2021-03-31 15:13

15. Majątek

Majątek

Wysokość kapitału zakładowego: 137 060 000,00 PLN (sto trzydzieści siedem milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w całości wpłacony.

Utworzony: 2010-04-08 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 13:05

16. Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Koleje Dolnośląskie S.A. ul. Kolejowa 2 59-220 Legnica tel.: +48 76 850 65 11 e-mail:biuro.zarzadu@kolejedolnoslaskie.eu NIP: 691-240-25-76, REGON: 020674645, KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000298575; Wysokość kapitału zakładowego: 137 060 000,00 PLN (sto trzydzieści siedem milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w całości wpłacony Pokaż na mapie

Utworzony: 2010-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 13:01

17. Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne

Utworzony: 2020-07-15 | Zmodyfikowany: 2020-07-15 08:45

18. Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Utworzony: 2010-04-07 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 10:31

19. Redakcja Biuletynu

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Wiktoria Piórek - nadzór techniczny i merytoryczny e-mail: wiktoria.piorek@kolejedolnoslaskie.eu tel. +48 887 547 026

Utworzony: 2010-03-26 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 12:30

20. Dialog techniczny

Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A.

Utworzony: 2019-05-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 14:42