Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona Główna79266
   Dane teleadresowe10286
   Przedmiot działania5799
Struktura Organizacyjna
   Rada Nadzorcza8176
   Zarząd13868
   Administracja11605
   Sekretariat7876
Akty Prawne
   Uchwała4664
   Status Przewoźnika4834
   Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa cz. A i B4047
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach36169
     Zamówienia - rok 20221397
     Zamówienia - rok 2021270
     Zamówienia - rok 2020183
     Zamówienia - rok 201954885
     Zamówienia - rok 201864204
     Zamówienia - rok 201740084
     Zamówienia - rok 201662424
     Zamówienia - rok 201554147
     Zamówienia - rok 201458319
     Zamówienia - rok 201323693
     Zamówienia - rok 201271677
     Zamówienia - rok 201112237
     Zamówienia - rok 201014614
Inne
   Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości23059
   Informacja o realizowanej strategii podatkowej 227
   Majątek6484
   Badanie sprawozdania finansowego Spółki65
     Badanie sprawozdania finansowego Spółki412
     Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022291
     Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 20201220
   Sprzedaż ruchomości i nieruchomości12464
   Oferty pracy2196
   Dialog techniczny6378
   Kontrole zewnętrzne 808
   Dostęp do informacji publicznej5115
   Redakcja Biuletynu4879
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego600
Łączna liczba odwiedzin:714169