Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona Główna59506
   Dane teleadresowe8491
   Przedmiot działania4970
Struktura Organizacyjna
   Rada Nadzorcza6448
   Zarząd11883
   Administracja7988
   Sekretariat5729
Akty Prawne
   Uchwała3927
   Status Przewoźnika4098
   Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa cz. A i B3366
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach27869
     Zamówienia - rok 201930517
     Zamówienia - rok 201851204
     Zamówienia - rok 201738770
     Zamówienia - rok 201660292
     Zamówienia - rok 201551907
     Zamówienia - rok 201456273
     Zamówienia - rok 201322707
     Zamówienia - rok 201269720
     Zamówienia - rok 201111389
     Zamówienia - rok 201013942
Inne
   Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego4595
   Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości18150
   Majątek5357
   Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020557
   Sprzedaż ruchomości i nieruchomości6324
   Oferty pracy429
   Dialog techniczny2536
   Kontrole zewnętrzne 112
   Dostęp do informacji publicznej4238
   Redakcja Biuletynu4177
Łączna liczba odwiedzin:597471