Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona Główna67682
   Dane teleadresowe9242
   Przedmiot działania5287
Struktura Organizacyjna
   Rada Nadzorcza7075
   Zarząd12668
   Administracja9861
   Sekretariat6531
Akty Prawne
   Uchwała4244
   Status Przewoźnika4432
   Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa cz. A i B3654
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach31251
     Zamówienia - rok 201947633
     Zamówienia - rok 201857355
     Zamówienia - rok 201739464
     Zamówienia - rok 201661963
     Zamówienia - rok 201553530
     Zamówienia - rok 201457616
     Zamówienia - rok 201323168
     Zamówienia - rok 201270947
     Zamówienia - rok 201111785
     Zamówienia - rok 201014211
Inne
   Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego4867
   Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości20425
   Majątek5865
   Badanie sprawozdania finansowego Spółki69
     Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020985
     Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 202256
   Sprzedaż ruchomości i nieruchomości8837
   Oferty pracy1291
   Dialog techniczny3872
   Kontrole zewnętrzne 412
   Dostęp do informacji publicznej4663
   Redakcja Biuletynu4504
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego185
Łączna liczba odwiedzin:655630