Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona Główna58987
   Dane teleadresowe8405
   Przedmiot działania4944
Struktura Organizacyjna
   Rada Nadzorcza6399
   Zarząd11815
   Administracja7897
   Sekretariat5648
Akty Prawne
   Uchwała3904
   Status Przewoźnika4074
   Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa cz. A i B3336
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach27575
     Zamówienia - rok 201929199
     Zamówienia - rok 201850602
     Zamówienia - rok 201738696
     Zamówienia - rok 201659922
     Zamówienia - rok 201551553
     Zamówienia - rok 201455984
     Zamówienia - rok 201322665
     Zamówienia - rok 201269468
     Zamówienia - rok 201111347
     Zamówienia - rok 201013917
Inne
   Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego4561
   Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości17879
   Majątek5325
   Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020511
   Sprzedaż ruchomości i nieruchomości6228
   Oferty pracy323
   Dialog techniczny2472
   Kontrole zewnętrzne 87
   Dostęp do informacji publicznej4186
   Redakcja Biuletynu4145
Łączna liczba odwiedzin:592054