Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona Główna76062
   Dane teleadresowe9893
   Przedmiot działania5581
Struktura Organizacyjna
   Rada Nadzorcza7660
   Zarząd13432
   Administracja11039
   Sekretariat7409
Akty Prawne
   Uchwała4517
   Status Przewoźnika4695
   Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa cz. A i B3906
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach34219
     Zamówienia - rok 2022740
     Zamówienia - rok 2021154
     Zamówienia - rok 202094
     Zamówienia - rok 201951839
     Zamówienia - rok 201861843
     Zamówienia - rok 201739881
     Zamówienia - rok 201662298
     Zamówienia - rok 201553963
     Zamówienia - rok 201458082
     Zamówienia - rok 201323514
     Zamówienia - rok 201271456
     Zamówienia - rok 201112093
     Zamówienia - rok 201014495
Inne
   Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego5135
   Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości21978
   Majątek6298
   Badanie sprawozdania finansowego Spółki272
     Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 20201138
     Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022186
   Sprzedaż ruchomości i nieruchomości11107
   Oferty pracy1835
   Dialog techniczny5327
   Kontrole zewnętrzne 670
   Dostęp do informacji publicznej4966
   Redakcja Biuletynu4754
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego425
Łączna liczba odwiedzin:692956