Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona Główna60288
   Dane teleadresowe8630
   Przedmiot działania5021
Struktura Organizacyjna
   Rada Nadzorcza6528
   Zarząd11998
   Administracja8151
   Sekretariat5858
Akty Prawne
   Uchwała3961
   Status Przewoźnika4134
   Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa cz. A i B3403
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach28257
     Zamówienia - rok 201932786
     Zamówienia - rok 201852272
     Zamówienia - rok 201738918
     Zamówienia - rok 201660904
     Zamówienia - rok 201552503
     Zamówienia - rok 201456715
     Zamówienia - rok 201322785
     Zamówienia - rok 201270137
     Zamówienia - rok 201111481
     Zamówienia - rok 201013990
Inne
   Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego4635
   Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości18439
   Majątek5466
   Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020621
   Sprzedaż ruchomości i nieruchomości6497
   Oferty pracy559
   Dialog techniczny2632
   Kontrole zewnętrzne 160
   Dostęp do informacji publicznej4320
   Redakcja Biuletynu4232
Łączna liczba odwiedzin:606281