Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona Główna60873
   Dane teleadresowe8715
   Przedmiot działania5053
Struktura Organizacyjna
   Rada Nadzorcza6587
   Zarząd12091
   Administracja8255
   Sekretariat5943
Akty Prawne
   Uchwała3986
   Status Przewoźnika4173
   Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa cz. A i B3429
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach28537
     Zamówienia - rok 201933761
     Zamówienia - rok 201852846
     Zamówienia - rok 201739018
     Zamówienia - rok 201661256
     Zamówienia - rok 201552839
     Zamówienia - rok 201456969
     Zamówienia - rok 201322844
     Zamówienia - rok 201270372
     Zamówienia - rok 201111528
     Zamówienia - rok 201014016
Inne
   Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego4665
   Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości18712
   Majątek5520
   Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020664
   Sprzedaż ruchomości i nieruchomości6615
   Oferty pracy706
   Dialog techniczny2691
   Kontrole zewnętrzne 199
   Dostęp do informacji publicznej4376
   Redakcja Biuletynu4271
Łączna liczba odwiedzin:611510