Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona Główna93303
   Dane teleadresowe12295
   Przedmiot działania6583
Struktura Organizacyjna
   Rada Nadzorcza9737
   Zarząd15886
   Administracja14019
   Sekretariat9946
Akty Prawne
   Uchwała5402
   Status Przewoźnika5682
   Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa cz. A i B4860
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach42733
     Zamówienia - rok 20222550
     Zamówienia - rok 2021620
     Zamówienia - rok 2020482
     Zamówienia - rok 201957826
     Zamówienia - rok 201870921
     Zamówienia - rok 201740996
     Zamówienia - rok 201663057
     Zamówienia - rok 201554800
     Zamówienia - rok 201459244
     Zamówienia - rok 201324344
     Zamówienia - rok 201272490
     Zamówienia - rok 201112745
     Zamówienia - rok 201015153
Inne
   Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości27477
   Informacja o realizowanej strategii podatkowej 3151
   Majątek7242
   Badanie sprawozdania finansowego Spółki937
     Badanie sprawozdania finansowego Spółki706
     Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i 2024258
     Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022616
     Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 20201510
   Sprzedaż ruchomości i nieruchomości16523
   Oferty pracy3725
   Dialog techniczny9533
   Wstępne Konsultacje Rynkowe49
   Kontrole zewnętrzne 1498
   Dostęp do informacji publicznej6253
   Redakcja Biuletynu7233
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego1447
Łączna liczba odwiedzin:789129