Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona Główna63421
   Dane teleadresowe9027
   Przedmiot działania5203
Struktura Organizacyjna
   Rada Nadzorcza6890
   Zarząd12440
   Administracja9531
   Sekretariat6285
Akty Prawne
   Uchwała4158
   Status Przewoźnika4332
   Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa cz. A i B3563
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach30102
     Zamówienia - rok 201941698
     Zamówienia - rok 201855467
     Zamówienia - rok 201739323
     Zamówienia - rok 201661841
     Zamówienia - rok 201553417
     Zamówienia - rok 201457477
     Zamówienia - rok 201323066
     Zamówienia - rok 201270821
     Zamówienia - rok 201111683
     Zamówienia - rok 201014138
Inne
   Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego4795
   Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości19792
   Majątek5751
   Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020846
   Sprzedaż ruchomości i nieruchomości7781
   Oferty pracy1083
   Dialog techniczny3366
   Kontrole zewnętrzne 336
   Dostęp do informacji publicznej4579
   Redakcja Biuletynu4408
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego115
Łączna liczba odwiedzin:636735