Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Podstawowe
   Strona Główna72745
   Dane teleadresowe9642
   Przedmiot działania5451
Struktura Organizacyjna
   Rada Nadzorcza7455
   Zarząd13142
   Administracja10523
   Sekretariat7053
Akty Prawne
   Uchwała4421
   Status Przewoźnika4586
   Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa cz. A i B3807
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach32893
     Zamówienia - rok 2022119
     Zamówienia - rok 202132
     Zamówienia - rok 202033
     Zamówienia - rok 201949253
     Zamówienia - rok 201860169
     Zamówienia - rok 201739748
     Zamówienia - rok 201662151
     Zamówienia - rok 201553798
     Zamówienia - rok 201457908
     Zamówienia - rok 201323373
     Zamówienia - rok 201271282
     Zamówienia - rok 201111973
     Zamówienia - rok 201014390
Inne
   Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego5030
   Raporty roczne i sprawozdania z norm jakości21456
   Majątek6130
   Badanie sprawozdania finansowego Spółki197
     Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 20201097
     Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022139
   Sprzedaż ruchomości i nieruchomości10189
   Oferty pracy1620
   Dialog techniczny4653
   Kontrole zewnętrzne 574
   Dostęp do informacji publicznej4848
   Redakcja Biuletynu4654
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego337
Łączna liczba odwiedzin:676871