artykuł nr 1

Ogłoszenia o przetargach

Postępowania przeprowadzane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A., dla których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy Pzp są umieszczane na  Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem: 

https://kd.eb2b.com.pl/auction/auction

Zamówienia przeprowadzane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych są umieszczane na stronie BIP z podziałem na lata.