artykuł nr 1

Dane teleadresowe

 

Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Kolejowa 2
59-220 Legnica

tel.: +48 76 850 65 11

e-mail:biuro.zarzadu@kolejedolnoslaskie.eu

 

NIP: 691-240-25-76, REGON: 020674645,
KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000298575;

Wysokość kapitału zakładowego: 137 060 000,00 PLN (sto trzydzieści siedem milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w całości wpłacony


Pokaż na mapie