artykuł nr 1

Przedmiot Działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest: transport kolejowy pasażerski międzymiastowy (PKD 49.10.Z),

 1. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
 2. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
 3. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z),
 4. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.2 l.Z),
 5. przeładunek towarów (PKD 52.24),
 6. magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
 7. działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),
 8. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
 9. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z),
 10. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),
 11. roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
 12. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw(PKD 47.30.Z),
 13. pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),
 14. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 15. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)