artykuł nr 1

Rada Nadzorcza

1. Jarosław Kowalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Marcin Falkiewicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Adam Babuśka - Członek Rady Nadzorczej

4. Łukasz Czech - Członek Rady Nadzorczej

5. Wojciech Smoliński - Członek Rady Nadzorczej