artykuł nr 1

Rada Nadzorcza

1. Jarosław Kowalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Tomasz Kulczyński - Członek Rady Nadzorczej

3. Adam Babuśka - Członek Rady Nadzorczej

4. Łukasz Czech - Członek Rady Nadzorczej

5. Marcin Falkiewicz - Członek Rady Nadzorczej