artykuł nr 1

Rada Nadzorcza

1. Jarosław Kowalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Ryszard Zubko - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Tomasz Kulczyński - Członek Rady Nadzorczej

4. Piotr Czyż - Członek Rady Nadzorczej

5. Adam Babuśka - Członek Rady Nadzorczej