artykuł nr 1

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

 

 

Właścicielem Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Powołano ją do życia na mocy Uchwały Nr XX/246/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku. Pierwszy pociąg Kolei Dolnośląskich wyruszył na trasę prawie rok później. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego spółka dysponuje nowoczesnym taborem, który zapewnia komfortową jazdę i jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Na podstawie umowy wykonawczej Samorząd powierza Kolejom Dolnośląskim S.A. jako podmiotowi wewnętrznemu obsługę przewozów, co sprawia, że spółka jest nie tylko przewoźnikiem, ale realizuje zadania własne Samorządu.
Spółka współpracuje również z drugim przewoźnikiem regionalnym działającym w województwie, którym są Przewozy Regionalne sp. z o.o. Efektem dobrze układającej się współpracy jest wzajemne honorowanie biletów i tworzenie wspólnych ofert przewozowych, co poprawia obsługę podróżnych. Wypełniając misję społeczną, Spółka zapewnia swój wkład w budowę sprawnego systemu kolejowej komunikacji regionalnej.