artykuł nr 1

Ogłoszenia o przetargach

Zapraszamy do zapoznania się z postępowaniami ogłaszanymi przez Koleje Dolnośląskie S.A.

Informujemy, iż wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie Ustawy z dnia 11.09.2019r. oraz postępowania prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A., publikowane są na platformie zakupowej eB2B Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. https://kd.eb2b.com.pl/open-auctions.html?