artykuł nr 1

Ogłoszenie o dialogu technicznym na dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz nowych spalinowych zespołów trakcyjnych

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym postępowanie na dostawę nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz nowych spalinowych zespołów trakcyjnych zostało zamieszczone w dniu 03.06.2019r. w zakładce "Inne" - http://www.kolejedolnoslaskie.4bip.pl/index.php?idg=6&id=105&x=20

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju napędowego do autobusów szynowych do stacji paliw Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zlokalizowanych w Legnicy oraz we Wrocławiu, nr postępowania KD/ZZP/U/16/2019. Szczegóły postępowania znajdują się pod linkiem: https://kd.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/112356/dostawa-oleju-napedowego-do-autobusow-szynowych-do-stacji-paliw-spolki-koleje-dolnoslaskie-s-a-zlokalizowanych-w-legnicy-oraz-we-wroclawiu