artykuł nr 11

Zmiana Instrukcji Postępowania na usługę pn. : Sprzedaż biletów oraz udzielanie informacji w kasie biletowej: w Bolesławcu

obrazek
artykuł nr 12

Zapytanie ofertowe

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia działań promocyjno - informacyjnych dotyczących projektu: "Zakup pięciu nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań dla potrzeb komunikacji podmiejskiej". Projekt, o którym mowa powyżej jest współfinansowany ze środków U...
artykuł nr 13

Ogłoszenie o zamówieniu

Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego poniżej progów o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawo Zamówień Publicznych na usługę pn.:

Sprzedaż  biletów oraz udzielanie informacji w kasie biletowej w Bolesławcu