artykuł nr 1

Rada Nadzorcza

1. Jarosław Kowalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Ryszard Zubko - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Kazimierz Murawski - Członek Rady Nadzorczej

4. Jacek Zbigniew Sutryk - Członek Rady Nadzorczej

5. Piotr Czyż - Członek Rady Nadzorczej