artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju napędowego do autobusów szynowych do stacji paliw Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zlokalizowanych w Legnicy oraz we Wrocławiu, nr postępowania KD/ZZP/U/16/2019. Szczegóły postępowania znajdują się pod linkiem: https://kd.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/112356/dostawa-oleju-napedowego-do-autobusow-szynowych-do-stacji-paliw-spolki-koleje-dolnoslaskie-s-a-zlokalizowanych-w-legnicy-oraz-we-wroclawiu