artykuł nr 1

Zamówienia - rok 2022

Informujemy, iż wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według prawa zamówień publicznych prowadzone są na platformie zakupowej eB2B Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.  pod adresem: https://kd.eb2b.com.pl/open-auctions.html