artykuł nr 1

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „podprogowego” zgodnie z postanowieniami określonymi w załączonej Instrukcji na dostawę ubioru służbowego – mundurowego oraz wyposażenia służbowego dla pracowników Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy.