artykuł nr 1

Badanie sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Załączniki:
Zaproszenie.pdf230 KB