artykuł nr 1

Rada Nadzorcza

1. Dominik Kowalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Ryszard Zubko - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Sebastian Kącki - Członek Rady Nadzorczej

4. Jarosław Kowalski - Członek Rady Nadzorczej

5. Piotr Czyż - Członek Rady Nadzorczej