artykuł nr 11

Badanie sprawozdania finansowego Spółki

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy działając na polecenie Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014
Załączniki:
Zaproszenie.pdf231 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości nie przekraczającej równowartości progów unijnych na dostawę nakładek stykowych węglowych do odbieraków prądu 160 EC do Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w treści Instrukcji Postępowania stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

artykuł nr 13

Ogłoszenie o zamówieniu

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości nie przekraczającej równowartości progów unijnych na dostawę smaru LCF 101 do obrzeży kół pojazdów szynowych Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. zgodnie z warunkami określonymi w Instrukcji postępowania stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

artykuł nr 14

Ogłoszenie o zamówieniu

Rozstrzygnięcie odwołania
artykuł nr 15

Instrukcja postępowania

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego o wartości   nie przekraczającej równowartości progów unijnych  na usługę pn.: Sprzedaż  biletów oraz udzielanie informacji w kasie biletowej w Bolesławcu, zgodnie z warunkami określonymi w Instrukcji postępowania stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.