artykuł nr 1

Sprawozdania z realizacji norm jakości obsługi