artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług dowozu drużyn pociągowych na rzecz Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 11 ust. 5 w zw. z art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst jedn. ze zm.).

Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy.

 

 

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług dowozu drużyn pociągowych na rzecz Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu art. 11 ust. 5 w zw. z art. 39 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 133 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst jedn. ze zm.).

Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu dla potrzeb pracowników serwisu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy.

 

 

artykuł nr 5

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „podprogowego” zgodnie z postanowieniami określonymi w załączonej Instrukcji na dostawę ubioru służbowego – mundurowego oraz wyposażenia służbowego dla pracowników Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.

Za zainteresowanie przedmiotową procedurą z góry serdecznie dziękujemy.