artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

 Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania audyt zewnętrzny projektu pn. "Zakup sześciu nowych, trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych na potrzeby komunikacji miejskiej i podmiejskiej ".  

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

 Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania publicznego sektorowego powyżej "progów unijnych" w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest "Wykonanie obsługi technicznej poziomów utrzymania P3 i P4 pojazdów kolejowych będących w posiadaniu Spółki Koleje Dolnośląskie S.A." 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

 Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą " Usługa grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie pracowników oraz członków rodzin pracowników Kolei Dolnośląskich S.A.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

  Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn.: „Wykonanie, dostawa i montaż tablic pamiątkowych oraz naklejek na pojazdach zakupionych w ramach projektu zakup sześciu nowych, trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby realizacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych na potrzeby komunikacji miejskiej i podmiejskiej”.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

 Zarząd Spółki działającej pod firmą Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest "Dostawa terminali mobilnych i kas stacjonarnych dla Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.".