artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod nazwą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dzierżawa 8 stacjonarnych automatów biletowych do sprzdaży biletów w formie papierowej wg taryfy Kolei Dolnośląskich S.A."

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn."Usługi ubezpieczeniowe dla Kolei Dolnośląskich S.A."

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Dostawa jedenastu  nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach realizacji projektu pod nazwą "Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych" w ramach Działania nr 5.2. w Priorytecie nr 5 Regionalego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Nr Projektu: RPDS.05.02.01-02-0001/16)

artykuł nr 4

Badanie sprawozdania finansowego Spółki

Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy na polecenie Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

Załączniki:
Zaproszenie273 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający, Spółka działająca pod firmą Koleje Dolnośląskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa hali do obsługi autobusów szynowych dla Kolei Dolnośląskich S.A"